• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
BỘ CHIA UNISKY CATV
Đăng ngày 02-07-2019 09:45:26 AM

 -  Là bộ chia các tín hiệu truyền hình MATV, CATV, CCTV, DTV.

  -  Thích hợp cho việc xây dựng hạ tầng cáp đồng trục.

BỘ TAP UNISKY
Đăng ngày 02-07-2019 09:43:12 AM

  -  Là bộ rẽ nhánh các tín hiệu truyền hình MATV, CATV, CCTV, DTV .

  -  Thích hợp cho việc xây dựng đường trục hạ tầng cáp đồng trục.

  -  Tiết kiệm cáp đi trục và đảm bảo cường độ tín hiệu là điều nhau tại Outlet TV