• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
BRAVIA 4K FW-85BZ35F
Đăng ngày 30-10-2019 01:31:17 PM

 Kích thước: 85 inch
- Độ sáng: 620 cd/m2
- Độ phân giải màn hình 4K (3840 x 2160)
- Thao tác dễ dàng, kết nối / điều khiển linh hoạt và các tùy chọn tích hợp rộng rãi.
- Nhúng trình duyệt HTML5 Signage, Multicast / IPTV

BRAVIA 4K FW-75BZ35F
Đăng ngày 30-10-2019 01:19:49 PM

 Kích thước: 75 inch
- Độ sáng: 620 cd/m2
- Độ phân giải màn hình 4K (3840 x 2160)
- Thao tác dễ dàng, kết nối / điều khiển linh hoạt và các tùy chọn tích hợp rộng rãi.
- Nhúng trình duyệt HTML5 Signage, Multicast / IPTV

BRAVIA 4K FW-65BZ35F
Đăng ngày 30-10-2019 12:30:01 PM

 Kích thước: 65 inch
- Độ sáng: 620 cd/m2
- Độ phân giải màn hình 4K (3840 x 2160)
- Thao tác dễ dàng, kết nối / điều khiển linh hoạt và các tùy chọn tích hợp rộng rãi.
- Nhúng trình duyệt HTML5 Signage, Multicast / IPTV

BRAVIA 4K FW-55BZ35F
Đăng ngày 30-10-2019 11:39:12 AM

- Kích thước: 55 inch
- Độ sáng: 620 cd/m2
- Độ phân giải màn hình 4K (3840 x 2160)
- Thao tác dễ dàng, kết nối / điều khiển linh hoạt và các tùy chọn tích hợp rộng rãi.
- Nhúng trình duyệt HTML5 Signage, Multicast / IPTV

BRAVIA 4K FW-49BZ35F
Đăng ngày 30-10-2019 11:05:20 AM

- Kích thước: 49 inch
- Độ sáng: 505 cd/m2
- Độ phân giải màn hình 4K (3840 x 2160)
- Thao tác dễ dàng, kết nối / điều khiển linh hoạt và các tùy chọn tích hợp rộng rãi.
- Nhúng trình duyệt HTML5 Signage, Multicast / IPTV

BRAVIA 4K FW-43BZ35F
Đăng ngày 29-10-2019 11:48:20 AM

- Kích thước: 43 inch
- Thiết kế mỏng
- Tiết kiệm năng lượng
- Chất lượng hình ảnh 4K HDR sáng, đẹp
- Thao tác dễ dàng, kết nối / điều khiển linh hoạt và các tùy chọn tích hợp rộng rãi.
- Nhúng trình duyệt HTML5 Signage, Multicast / IPTV