• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
Giải pháp chống nhiễu 5G cho LNB C-Band
Đăng ngày 29-05-2020 02:32:59 PM

Giải pháp chống nhiễu 5G cho LNB C-Band
 
The C-band 5G Interference Solution là sản phẩm mới nhất của Norsat, cung cấp cho các nhà khai thác băng tần C-Band giải pháp giảm thiểu nhiễu sóng 5G.
 
 

LNB C-BAND 5200 NORSAT
Đăng ngày 02-07-2019 08:49:05 AM

LNB thu tín hiệu vệ tinh DVB-S/S2, VSAT Broadband,
Military Satcom, Point-of-Sale, and Oil and Gas applications
• LO Stability +/- 150 kHz to +/- 250 kHz
• 15 K noise temperature
• 580 grams / 20.5 ounces

LNB C BAND NORSAT 5150F C-BAND
Đăng ngày 02-07-2019 08:47:25 AM

LNB Norsat 5150F C-Band là thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh và chuyển chúng sang tín hiệu vô tuyến (RF).