• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
Altuscn Over the Net 8/16
Đăng ngày 22-02-2017 12:53:00 PM

KVM-Switch

KVM Switch Over the Net 8/16 cổng KN-2108/KN-2116
• Quản lý 8/16 máy chủ thông qua chuẩn PS/2 hay USB.
• Kết nối Cascade tối đa 2 level điều khiển lên tới 128 PC.
• Có thể truy cập từ xa qua LAN, WAN hay internet để điều khiển các Server.
• Hỗ trợ 3 đường truy cập: 1 local và 2 remote có thể cùng một lúc login vào 1 PC hay Server.
• Truy cập từ xa thông qua trình duyệt web hay JAVA Client.

Aten KVM Switch CL-1208/CL1216
Đăng ngày 22-02-2017 12:53:00 PM

CL1208/ CL1216 là một cách mạng của LCD KVM truyền thống. Hơn nữa, thiết kế điều khiển kép cho phép 2 người sử dụng kiểm soát các Server cùng lúc. Vừa vặn không gian 1U, trượt dọc thanh trượt, người quản trị hệ thống có thể dễ dàng thao tác trong không gian trên giàn rack.

Aten KVM Switch CS-1200L
Đăng ngày 22-02-2017 12:53:00 PM

KVM Switch Over the Net 8/16 cổng KN-2108/KN-2116