Home > AntiVirus > Hướng dẫn chuyển sang phiên bản Tiếng Anh cho Kaspersky 2011 (Vietnamese)

Hướng dẫn chuyển sang phiên bản Tiếng Anh cho Kaspersky 2011 (Vietnamese)

I- Download and Install Kaspersky 2011 Vietnamese

Download file setup : http://kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-phan-mem-kaspersky/tai-kaspersky-tieng-viet or link on mediafire : http://www.mediafire.com/?9n04732t13o4d

Download and Run it.

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

Put your activate code

clip_image005

clip_image006

Put your information

clip_image007

clip_image008

clip_image009

II- Change into English interface:

Open KASPERSKY 2011.

clip_image011

Click “shift” and “F12

clip_image013

Disable self-defense

clip_image015

Then exit kaspersky

clip_image016

Click menu start à run…

clip_image017

Type regedit

clip_image018

For Windows 32bit :

clip_image020

For Windows 64bit:

clip_image022

Change value vi -> en

clip_image023

Or download en_32bit.reg (en_64bit.reg).

Run en_32bit.reg (en_64bit.reg).

Finally reboot computer.

More:

Kaspersky Antivirus 2011 và Kaspersky Internet Security 2011

Categories: AntiVirus Tags:
 1. trung hieu
  September 24th, 2011 at 15:02 | #1

  Minh da chuyen sang duoc dao diwn sang tieng Anh ruj, nhung no lai thong bao mau do voi lai disable bao ve voi update !
  Ban xem lai jum minh nha !
  thank ban nhiu !
  Ko biet ban da test thu chua? :-? :-?

 2. September 26th, 2011 at 16:37 | #2

  Bạn chụp hình lỗi lên cho mình xem được không?

 1. No trackbacks yet.

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt