Các khái niệm liên quan đến KOSS

workstation.jpg

1. Như thế nào gọi là máy trạm (Workstation)?

 • Các máy tính cài hệ điều hành (HDH) máy trạm Windows: bao gồm Windows 2000 Pro, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
 • Các máy tính cài HDH máy trạm Linux.

2. Như thế nào gọi là máy chủ (File Server)?

 • Các máy tính cài HDH máy chủ Windows: bao gồm Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
 • Các máy tính cài HDH máy chủ Linux, máy chủ Samba, máy chủ Novell_netware.

3. Máy chủ email (Mail Server) là gì?

 • Là một máy tính đã được cài đặt một HDH, sau đó một phần mềm Mail Server được cài đặt lên. Ví dụ: cty A dành một máy tính cài đặt HDH Windows Server 2003, sau đó họ cài lên đó phần mềm Mail ServerMicrosoft Exchange Server 2003 để thực hiện việc trao đổi email cho doanh nghiệp -> máy tính đó gọi là Mail Server.
 • Trên Mail Server chúng ta có thể tạo nhiều địa chỉ email.
 • Kaspersky Security for Mail Server” hỗ trợ các chương trình Mail Server phổ biến sau: Microsoft Exchange Server, Lotus/Domino, Linux Mail Server. Không hỗ trợ Mdeamon.
 • Bản quyền của “Kaspersky Security for Mail Server” được tính theo số lượng địa chỉ email hiện có trên Mail Server (nên dự phòng số lượng địa chỉ email tạo thêm trong tương lai).
 • Sản phẩm “Kaspersky Security for Mail Server” chỉ tích hợp bảo vệ cho chương trình Mail Server, không bảo vệ cho HDH. Vd: Có một Mail Server chạy HDH Windows Server 2003, cài chương trình Mail Server “Microsoft Exchange Server 2003″ -> “Kaspersky Security for Mail Server” chỉ bảo vệ và quét virus luồng traffic truyền qua Microsoft Exchange Server 2003. Không bảo vệ HDH Windows Server 2003. Vì thế trên máy tính Mail Server cần cài đặt thêm chương trình “Kaspersky Antivirus for Windows Server“.

4. Internet Gateway (Firewall) là gì ?

 • Là tường lửa bảo vệ hệ thống mạng cho công ty. Internet Gateway có thể hiểu như là cánh cửa duy nhất của một ngôi nhà, mọi traffic hướng vào cũng như ra đều phải đi qua và chịu sự kiểm soát của Internet Gateway.
 • Firewall hiện nay được biết đến bao gồm 2 loại: Firewall cứng (hardware) và Firewall mềm (software). Hiện tại “Kaspersky Security for Internet Gateway” hỗ trợ bảo vệ cho 3 loại Firewall sau: Microsoft ISA Server, Check Point Firewall-1, Proxy Server
 • Bản quyền “Kaspersky Security for Internet Gateway” được tính theo số lượng máy tính truy cập Internet qua Firewall
 • Bản quyền “Kaspersky Security for Internet Gateway” chỉ tích hợp bảo vệ riêng cho chương trình Firewall, không bảo vệ cho HDH. Vd: Máy A sử dụng HDH Windows Server 2003 và cài lên đó Microsoft ISA Server 2006. “Kaspersky Security for Internet Gatewall” chỉ bảo vệ quét virus luồng traffic đi qua ISA Server, không bảo vệ HDH Windows Server 2003. Vì thế trên máy tính này phải được cài đặt thêm “Kaspersky Antivirus for Windows Server“.

5. Kaspersky Administration Kit (Admin Kit) là gì ?

 • Là chương trình quản trị tập trung của Kaspersky được cung cấp miễn phí. Chương trình sẽ giúp cài đặt từ xa cũng như quản lý tập trung tất cả các sản phẩm Kaspersky trong các gói KOSS (1,2,3,4).
 • Chương trình này có mặt trong tất cả các gói KOSS (1,2,3,4) khi bán cho khách hàng.
 • Chương trình có thể cài đặt trên HDH Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Window Server 2000, Window Server 2003, Window Server 2008.

(Xem thêm sản phẩm KOSS)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb