Công Nghệ

Công nghệ siêu phân luồng Hyper-Threading trên CPU

Công nghệ siêu phân luồng ( Xử lý nhiều tác vụ tại cùng 1 thời điểm ) Công nghệ siêu phân luồng (Hyper Threading) là công nghệ cho phép một CPU vật lý hoạt động như là hai CPU, giúp CPU có khả năng xử lý nhiều tác vụ ở cùng một thời điểm bằng cách chia […]

thanh 19-10-2017 Cách đây 3 days trước

Thủ Thuật

Công nghệ siêu phân luồng Hyper-Threading trên CPU

Công nghệ siêu phân luồng ( Xử lý nhiều tác vụ tại cùng 1 thời điểm ) Công nghệ siêu phân luồng (Hyper Threading) là công nghệ cho phép một CPU vật lý hoạt động như là hai CPU, giúp CPU có khả năng xử lý nhiều tác vụ ở cùng một thời điểm bằng cách chia […]

thanh 19-10-2017 Cách đây 3 days trước